Obróbka mechaniczna

Zobacz również Obróbka mechaniczna​ Oferujemy wykonanie różnych rodzajów obróbek mechanicznych odlewów i detali o masie do 10000 kg z wykorzystaniem różnorodnych możliwości technicznych posiadanych maszyn obróbczych. Posiadane urządzenia do obróbki mechanicznej Lp. Nazwa grupy urządzeń Możliwości techniczne 1. TOKARKI KŁOWE max średnica toczenia 1000 / 600mm, długość 3000 mm 2. TOKARKA CNC NEF 600 max […]

Obróbka cieplna

Zobacz również Obróbka cieplna​ Oferujemy różne rodzaje obróbek cieplnych odlewów, konstrukcji spawanych, kół jezdnych i innych detali o masie max 10 Mg/szt. i masie całkowitej 5 – 30 Mg, które wykonujemy w piecach sterowanych komputerowo, wannach hartowniczych i na obrotniku do sorbityzacji. Dobieramy rodzaj obróbki cieplnej do wymaganych właściwości wytrzymałościowych. Posiadane urządzenia do obróbki cieplnej […]

Rdzeniarnia

Zobacz również Rdzeniarnia​ Rdzenie wykonywane ręcznie i maszynowo (hot-box) z mas furanowych, alkidowych, fenolowo-formaldehydowych oraz mas fenolowych i ze szkłem wodnym utwardzanych CO2.W planach inwestycyjnych zakup strzelarki do wytwarzania rdzeni utwardzanych CO2.   Nasza oferta

Odlewnia

Zobacz również Odlewnia​ Odlewanie metodą tradycyjną w formach jednorazowych wykonanych z mas na osnowie piaskowej z użyciem modeli trwałych z drewna, metalu i tworzyw. Maksymalna masa i wymiary odlewów: masa surowego odlewu: min 5 kg, max 12 000 kg minimalna grubość ścianek odlewów: staliwnych – 8 mm, żeliwnych – 5 mm wymiary odlewu formowanego ręcznie: […]

Oczyszczalnia

Zobacz również Oczyszczalnia​ Upalanie (gazowe i plazmowe) ubijanie mechaniczne nadlewów szlifowanie zalewek szlifierkami wahadłowymi, dwutarczowymi i ręcznymi śrutowanie w oczyszczarkach (śrutem kulistym i łamanym) dłutowanie prostowanie spawanie. Nasza oferta

Laboratoria

Zobacz również Laboratoria​ Laboratorium zakładowe wykonuje badania staliw i żeliw, odlewów oraz materiałów i mas formierskich stosowanych w Hucie Małapanew Sp. z o.o. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oceniony i potwierdzony świadectwem uznania Urzędu Dozoru Technicznego.  W  Laboratorium Zakładowym  funkcjonują: Laboratorium  […]

Kontrola jakości

Zobacz również Kontrola jakości​ W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów proces produkcji w Hucie MAŁAPANEW Sp. z o.o. podlega ścisłej kontroli obejmującej: Laboratorium  Chemiczne Laboratorium  Badań Nieniszczących Laboratorium  Badań Wytrzymałościowych Pracownia Badania Mas Formierskich Kontrole są realizowane jako kontrole międzyoperacyjne i kontrole ostateczne. Jakość wyrobów potwierdzana jest wystawieniem dokumentu z kontroli wg normy PN-EN 10204 […]

Tokarnia

Zobacz również Tokarnia Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. […]

Modelarnia

Zobacz również Modelarnia​ Oprzyrządowanie odlewnicze z drewna oraz płyt poliuretanowych wykonywane jest przy użyciu klasycznych obrabiarek jak również specjalistycznego centrum obróbczego CNC. Modele wytwarzane są precyzyjną obróbką 5-osiową, w maszynie CNC FANUM LAMBDA GT na polu roboczym o wymiarach 2600x4100x1000 [mm]. Wysokowydajna i wieloosiowa obróbka opracowywana jest w systemie programowania NX CAM wchodzącym w skład […]

Formiernia

Zobacz również Formiernia​ FORMOWANIE RĘCZNE W masach samoutwardzalnych – proces furanowy no-bake z użyciem mieszarko-nasypywarek i masach bentonitowych wytwarzanych w mieszarkach krążnikowych, i pobocznicowych, a zagęszczanych przy użyciu ubijaków ręcznych FORMOWANIE MASZYNOWE W masach bentonitowych zagęszczanych przy użyciu formierek typu FKT-108 i FKT-148) Nasza oferta