Jesteśmy najlepsi w tym co robimy,
bo robimy to z pasją
NASZA OFERTA

Jesteśmy najstarszą hutą w Polsce. Istniejemy już od 1754 roku.

Historia hutnictwa żelaza na ziemiach położonych  nad rzeką Małą Panwią rozpoczyna się w XVI w. Sprzyjające warunki: lasy, woda i bogate złoża niskoprocentowej rudy darniowej spowodowały, że sporą część kuźnic i zakładów hutniczych lokalizowano w części dorzecza obejmującej tereny obecnych powiatów: strzeleckiego i opolskiego.
1 marca 1753 r. król pruski Fryderyk II podpisał w Poczdamie rozkaz, według którego na lewym brzegu Małej Panwi, między Krasiejowem a Schodnią, na miejscu młyna wodnego młynarza Ozimka – miała powstać żelazna huta. Budowę powierzył lustratorowi lasów Rhedantz’owi. Plan budowy obejmował…

Zobacz nasze wideo

Odtwórz wideo

Zaufali nam