Armatura przemysłowa​

Huta Małapanew Sp. z o.o. produkuje odlewy armaturowe oraz armaturę przemysłową zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej PED (zgodność wg modułu H) i norm zharmonizowanych.

Wytwarzana armatura to zasuwy klinowe o przelotach od DN 40 do DN 1000 przeznaczone do odcinania przepływu cieczy i gazów nieagresywnych (wody, pary wodnej,  powietrza) oraz agresywnych i łatwopalnych (zasad, kwasów, roztworów soli i substancji ropopochodnych) o max temp. pracy 100ºC, 250°C, lub 400ºC, w zależności od figury przeznaczonych dla instalacji:

 • energetycznych
 • ciepłowniczych
 • rafineryjnych
 • chemicznych
 • gazowych

oraz zawory wylewowe zwrotno-zaporowe o przelotach od DN 65 do DN 250 przeznaczone do odcinania przepływu wody morskiej o temp. otoczenia przeznaczone do instalowania w poszyciu burtowym okrętów.

W zależności od zastosowania i zamówienia Klienta, odlewy armaturowe i armatura wykonana jest:

 • Kadłuby, kliny i pokrywy do zasuw i zaworów – ze staliwa węglowego i stopowego
 • Zasuwy typoszereg nr 043 – ze staliwa węglowego
 • Zasuwy typoszereg nr 055 – ze staliwa węglowego
 • Zasuwy typoszereg nr 122W – ze staliwa węglowego
 • Zasuwy typoszereg nr 122 – ze staliwa stopowego
 • Zasuwy nr katalogowy 190S – ze staliwa stopowego w tym kwasoodpornego
 • Zawory zwrotno-zaporowe burtowe wylewowe