Branża energetyczna

Oferujemy elementy odlewane do urządzeń eksploatowanych w przemyśle energetycznym, które wykonujemy wg dokumentacji i modelu klienta, z odpowiednio dobranych gatunków materiału (staliwo Hadfield’a i inne staliwa  oraz żeliwa stopowe odporne na ścieranie przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach) 

 • Płyty wykładzinowe do kulowych młynów węgla

 • Płyty podnoszące, sortujące, faliste

 • Korpusy pomp
  Ze staliwa stopowego oraz żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie

 • Bijaki oraz płyty bijakowe do młynów wentylatorowych
  Ze staliwa Hadfield’a

 • Rozpórki do młynów wentylatorowych
  Ze staliwa konstrukcyjnego, przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach.

 • Młotki do kruszarek
  Młotki do wszystkich typów kruszarek w przedziale wagowym od 1,25 do 92 kg.
  Ze staliwa Hadfied’a i innych gatunków odpornych na ścieranie (np. L30GS, L35GSM)

 • Elementy rusztów mechanicznych i odżużlaczy

 • Rusztowiny, zgrzebła

 • Kolanka oraz prostki
  Z kołnierzami oraz bez kołnierzy.
  Typowe to kolana o przelotach od 40 do 600 mm i kątach 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°
  oraz prostki od 150 do 600 mm i długościach od 200 do 2000 mm.