Branża cementownicza

Oferujemy odlewane elementy do urządzeń eksploatowanych w przemyśle cementowo-wapienniczym (młyny, chłodniki, piece) w tym elementy narażone na czynniki powodujące szybkie zużycie (ścieranie, udary, wysoka temp.) wykonane z gatunków materiału sprawdzonych w użytkowaniu, z dobraną optymalnie do warunków eksploatacyjnych obróbką cieplną. 

Dla standardowych pozycji odlewów dysponujemy własnym oprzyrządowaniem.
W indywidualnych przypadkach wykonujemy odlewy wg dokumentacji i modelu klienta.

 • Płyty wykładzinowe do młynów cementu, surowca i węgla.
  Wykonywane ze staliwa niskostopowego, staliwa Hadfield’a i innych gatunków pozwalających na uzyskanie twardości od 40 do 58 HRC w zależności od potrzeb.

 • Płyty i inne elementy chłodników
  Wykonywane z gatunków staliwa żaroodpornego i żarowytrzymałego, przeznaczone do pracy w temperaturach: 1100°C – atmosfera redukcyjna 1200°C – atmosfera utleniająca
  oraz z materiałów pozwalających na pracę w temp. do 1250°C.

 • Płyty przegrodowe do młynów
  Wykonywane z preferowanych dla rodzaju asortymentu:
  żeliw chromowych i staliw o podwyższonej udarności.

 • Inne odlewy staliwne
  Wg indywidualnych wymagań klientów w zakresie możliwości produkcyjnych zakładu.