Obróbka mechaniczna

Zobacz również Obróbka mechaniczna​ Oferujemy wykonanie różnych rodzajów obróbek mechanicznych odlewów i detali o masie do 10000 kg z wykorzystaniem różnorodnych możliwości technicznych posiadanych maszyn obróbczych. Posiadane urządzenia do obróbki mechanicznej Lp. Nazwa grupy urządzeń Możliwości techniczne 1. TOKARKI KŁOWE max średnica toczenia 1000 / 600mm, długość 3000 mm 2. TOKARKA CNC NEF 600 max […]

Obróbka cieplna

Zobacz również Obróbka cieplna​ Oferujemy różne rodzaje obróbek cieplnych odlewów, konstrukcji spawanych, kół jezdnych i innych detali o masie max 10 Mg/szt. i masie całkowitej 5 – 30 Mg, które wykonujemy w piecach sterowanych komputerowo, wannach hartowniczych i na obrotniku do sorbityzacji. Dobieramy rodzaj obróbki cieplnej do wymaganych właściwości wytrzymałościowych. Posiadane urządzenia do obróbki cieplnej […]

Rdzeniarnia

Zobacz również Rdzeniarnia​ Rdzenie wykonywane ręcznie i maszynowo (hot-box) z mas furanowych, alkidowych, fenolowo-formaldehydowych oraz mas fenolowych i ze szkłem wodnym utwardzanych CO2.W planach inwestycyjnych zakup strzelarki do wytwarzania rdzeni utwardzanych CO2.   Nasza oferta

Odlewnia

Zobacz również Odlewnia​ Odlewanie metodą tradycyjną w formach jednorazowych wykonanych z mas na osnowie piaskowej z użyciem modeli trwałych z drewna, metalu i tworzyw. Maksymalna masa i wymiary odlewów: masa surowego odlewu: min 5 kg, max 12 000 kg minimalna grubość ścianek odlewów: staliwnych – 8 mm, żeliwnych – 5 mm wymiary odlewu formowanego ręcznie: […]

Oczyszczalnia

Zobacz również Oczyszczalnia​ Upalanie (gazowe i plazmowe) ubijanie mechaniczne nadlewów szlifowanie zalewek szlifierkami wahadłowymi, dwutarczowymi i ręcznymi śrutowanie w oczyszczarkach (śrutem kulistym i łamanym) dłutowanie prostowanie spawanie. Nasza oferta

Laboratoria

Zobacz również Laboratoria​ Laboratorium zakładowe wykonuje badania staliw i żeliw, odlewów oraz materiałów i mas formierskich stosowanych w Hucie Małapanew Sp. z o.o. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oceniony i potwierdzony świadectwem uznania Urzędu Dozoru Technicznego.  W  Laboratorium Zakładowym  funkcjonują: Laboratorium  […]

Kontrola jakości

Zobacz również Kontrola jakości​ W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów proces produkcji w Hucie MAŁAPANEW Sp. z o.o. podlega ścisłej kontroli obejmującej: Laboratorium  Chemiczne Laboratorium  Badań Nieniszczących Laboratorium  Badań Wytrzymałościowych Pracownia Badania Mas Formierskich Kontrole są realizowane jako kontrole międzyoperacyjne i kontrole ostateczne. Jakość wyrobów potwierdzana jest wystawieniem dokumentu z kontroli wg normy PN-EN 10204 […]

Modelarnia

Zobacz również Modelarnia​ Oprzyrządowanie odlewnicze z drewna oraz płyt poliuretanowych wykonywane jest przy użyciu klasycznych obrabiarek jak również specjalistycznego centrum obróbczego CNC. Modele wytwarzane są precyzyjną obróbką 5-osiową, w maszynie CNC FANUM LAMBDA GT na polu roboczym o wymiarach 2600x4100x1000 [mm]. Wysokowydajna i wieloosiowa obróbka opracowywana jest w systemie programowania NX CAM wchodzącym w skład […]

Formiernia

Zobacz również Formiernia​ FORMOWANIE RĘCZNE W masach samoutwardzalnych – proces furanowy no-bake z użyciem mieszarko-nasypywarek i masach bentonitowych wytwarzanych w mieszarkach krążnikowych, i pobocznicowych, a zagęszczanych przy użyciu ubijaków ręcznych FORMOWANIE MASZYNOWE W masach bentonitowych zagęszczanych przy użyciu formierek typu FKT-108 i FKT-148 Nasza oferta