OFFER

Machine industry

Zobacz również Branża maszynowa​ Oferujemy odlewane elementy do takich urządzeń jak kruszarki, koparki, ładowarki,w tym elementy narażone na czynniki powodujące szybkie zużycie (uderzenia, ścieranie) wykonane z odpowiednio dobranych gatunków materiału

more »

Mineral resources industry

Zobacz również Branża surowców mineralnych​ Oferujemy odlewane elementy do takich urządzeń jak kruszarki, koparki, ładowarki, w tym elementy narażone na czynniki powodujące szybkie zużycie (uderzenia, ścieranie) wykonane z odpowiednio dobranych gatunków materiału

more »

Energy industry

Zobacz również Branża energetyczna Oferujemy elementy odlewane do urządzeń eksploatowanych w przemyśle energetycznym, które wykonujemy wg dokumentacji i modelu klienta, z odpowiednio dobranych gatunków materiału (staliwo Hadfield’a i inne staliwa 

more »

Cement industry

Zobacz również Branża cementownicza Oferujemy odlewane elementy do urządzeń eksploatowanych w przemyśle cementowo-wapienniczym (młyny, chłodniki, piece) w tym elementy narażone na czynniki powodujące szybkie zużycie (ścieranie, udary, wysoka temp.) wykonane

more »
oferta_branza_okretownicya

Shipbuilding industry

Zobacz również Branża okrętownicza HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. jest dostawcą szeregu odlewanych elementów dla okrętownictwa wykonywanych ze staliwa węglowego i niskostopowego takich jak: Elementy silników Elementy cumownicze Elementy steru

more »
oferta_branza_gornicza

Castings for the mining industry

Zobacz również Odlewy dla branży górniczej​ HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. jest od wielu lat dostawcą dla górnictwa odlewów dostosowanych do jego specyficznych warunków eksploatacyjnych, w tym zarówno szybkozużywających się

more »
oferta_branza_kolejowa

Castings for the railway industry

Zobacz również Odlewy dla branży kolejowej​ Odlewy dla kolejnictwa produkowane są w oparciu o kolejowe specyfikacje techniczne i normy polskie, niemieckie i rosyjskie (PN-EN, UIC, GOST), z odbiorami PKP, DB

more »

Industrial valves

Zobacz również Armatura przemysłowa​ Huta Małapanew Sp. z o.o. produkuje odlewy armaturowe oraz armaturę przemysłową zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej PED (zgodność wg modułu H) i norm zharmonizowanych. Wytwarzana armatura

more »

Rolls and rolling equipment

Zobacz również Walce i sprzęt walcowniczy​ Huta jest uznanym w Polsce i Europie producentem walców hutniczych i osprzętu walcowniczego. Zakres produkcji obejmuje walce gładkie, z wykrojami,  pielgrzymowe i zespolone (poprzez

more »

Road wheels and wheel sets

Zobacz również Koła jezdne i zestawy kołowe​ Produkujemy koła jezdne do suwnic, żurawi, wózków itp. Stypizowane wg PN, DIN oraz niestypizowane wg dokumentacji własnej i zamawiającego o średnicach od 200

more »