Odlewy dla branży kolejowej​

Odlewy dla kolejnictwa produkowane są w oparciu o kolejowe specyfikacje techniczne i normy polskie, niemieckie i rosyjskie (PN-EN, UIC, GOST), z odbiorami PKP, DB itp.

  • Elementy do budowy wagonów (np. gniazda i czopy skrętu, tarcze zderzaka, belki nośne, maźnice)
  • Elementy sieci kolejowych i tramwajowych (np. dziobnice i krzyżownice do rozjazdów, opórki, podkładki)
  • Sprzęgi i elementy sprzęgów
  • Inne elementy odlewane