Operator suwnicy test

Zadania:

  • obsługa suwnicy na hali produkcyjnej (poziom roboczy i/lub z kabiny)
  • przestrzeganie procedur związanych z jakością oraz bezpieczeństwem pracy

Wymagania:

  • doświadczenie w obsłudze suwnic,
  • uprawnienia UDT do obsługi suwnic.
Oferujemy:
  • gwarancja stabilnej pracy – pełny etat (umowa o pracę),
  • atrakcyjny system wynagrodzeń (wysoka podstawa + premie motywujące],
  • pracę w systemie na jedną zmianę,
  • wdrożenie + szkolenie przygotowujące do objęcia obowiązków,
  • benefity pozapłacowe m. in.: “wczasy pod gruszą”; ubezpieczenie grupowe na życie,
  • posiłki regeneracyjne.
Podania ( CV ) składać na adres :
Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Dane osobowe, które nie zostały opisane w art. 221 §?1 Kodeksu Pracy podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.