Ślusarz

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • Utrzymanie ruchu oraz wykonywanie przeglądów i drobnych remontów urządzeń zainstalowanych w wydziałach produkcyjnych
  • Przygotowanie części i materiałów do ich wymiany w urządzeniach podczas napraw, przeglądów i remontów.
  • Naprawa części i podzespołów urządzeń za pomocą elektronarzędzi, narzędzi ślusarskich, poprzez spawanie itp. *)
  • Doraźne wykonywanie prac kowalskich na potrzeby remontów i przeglądów oraz produkcji (kucie ręczne zawiesi, łańcuchów, zbloczy, haków do skrzyń formierskich, grat do maszyn formierskich, klinów, wpustów)
  • Prace transportowe przy pomocy suwnic manipulacyjno-transportowych.
Wymagania:
  • sumienność i zaangażowanie;
  • dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
  • umowę o pracę/umowę zlecenia;
  • możliwość rozwoju zawodowego;
  • motywacyjny system wynagrodzeń.
Podania ( CV ) składać na adres :
Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Dane osobowe, które nie zostały opisane w art. 221 §?1 Kodeksu Pracy podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.