Walce i sprzęt walcowniczy​

Huta jest uznanym w Polsce i Europie producentem walców hutniczych i osprzętu walcowniczego. Zakres produkcji obejmuje walce gładkie, z wykrojami,  pielgrzymowe
i zespolone (poprzez połączenie termoskurczowe rolki z wałem). Wykonywane
z odpowiednio dobranych, w zależności od przeznaczenia, gatunków staliwa stopowego
i żeliwa oraz wg indywidualnych wymagań materiałowych klienta (z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych). 

Walce dostarczane są z obrobionymi na gotowo czopami łożyskowymi oraz częścią mocującą do napędu walcarki. Beczki obrabiane są z pozostawieniem naddatku na obróbkę wykańczającą. W walcach pielgrzymowych profil wykuwający pozostaje w stanie surowym.

Staliwo przeznaczone na walce wytapiane jest w elektrycznych piecach łukowych o wyłożeniu zasadowym. Odlewy walców wytwarzane są metodą odlewania kokilowego i odlewania w formach z mas chemoutwardzalnych, wykonywanych ręcznie. Maksymalna masa wsadu (walca z nadlewem) to 20 Mg.

Obróbka cieplna walców prowadzona jest w piecach komorowych sterowanych komputerowo.

Obróbka mechaniczna walców wykonywana jest na obrabiarkach sterowanych numerycznie, między innymi: niemieckich firm HOESCH i GEORG.

Cały proces technologiczny jest monitorowany, a poszczególne etapy produkcji objęte są kontrolą wizualną oraz badaniami nieniszczącymi.

Możliwości produkcyjne walców

 • zdolność produkcyjna: 200 t/m-c
 • zakres twardości: 280-360 HB na walcach staliwnych
 • zakres twardości: 300-450 HB na walcach żeliwnych
 • maksymalna masa walca obrobionego: ok. 8000 kg
 • maksymalna średnica w stanie obrobionym walców staliwnych:
  – walec pielgrzymowy – średnica: 1200 mm, 
  – walec gładki (do profili) średnica: 1000 mm,
 • maksymalna średnica w stanie obrobionym walców żeliwnych:
  – walec gładki (do profili) – średnica: 1250 mm   

Charakterystyka produkowanych walców staliwnych

Rodzaj walca Całkowita długość walca L Długość beczki L1 Średnica beczki D Średnica czopa D1
Walce pielgrzymowe
500-3000
200-1200
250-1200
140-600
Walce do profili
1000-5000
200-2000
300-1000
140-600
Walec pielgrzymowy do walcowania rur bez szwu
Walec gładki do walcowania blach i profili z czopami pod łożyska ślizgowe
Walec gładki do walcowania blach i profili z czopami pod łożyska toczne

*) Materiał wg normy PN-90/H-83161.Na życzenie klienta może być użyty inny materiał

Symbol materiału *) Rodzaj materiału Przeznaczenie walca
L90HMF
Staliwo eutektoidalne, chromowo-molibdenowo-wanadowe
Do walcowania profili, głównie na klatki wstępne
L120HWMF
Staliwo nadeutektoidalne, chromowo-wolframowo-molibdenowo-wanadowe
Do walcowania blach na gorąco
L155HNM
Staliwo nadeutektoidalne, chromowo-niklowo-molibdenowe
Do walcowania profili, prętów i blach, głównie na klatki wstępne
L180HNM L200HNM
Staliwo nadeutektoidalne, chromowo-niklowo-molibdenowe
Do walcowania profili i prętów na klatki końcowe
L75HMF
Staliwo eutektoidalne, chromowo-molibdenowo-wadanowe
Walce pielgrzymowe do walcowania rur bez szwu
L45G
Staliwo podeutektoidalne węglowe o podwyższonej zawartości manganu
Walce pielgrzymowe do walcowania rur bez szwu (przeznaczone do napawania)
L100H2M
Staliwo uetektoidalne,chromowo-molibdenowe
Do walcowania wstępnego kęsów

Charakterystyka produkowanych walców żeliwnych

Rodzaj walca Całkowita długość walca Długość beczki Średnica beczki Średnica czopa
Walce do profili
1500-4000
500-2000
300-1250
120-600
Symbol materiału Rodzaj materiału Przeznaczenie walca
ZsNi3CrMo
Żeliwo sferoidalne perlityczne stopowe
Walcowanie profili
-
Żeliwo sferoidalne bainityczne
Walcowanie płaskowników

Osprzęt walcowniczy

Osprzęt walcowniczy wykonywany jest według dokumentacji zamawiającego. Produkowany jest również stypizowany osprzęt walcowniczy dla profili zwartych walcowni bruzdowych według dokumentacji spółki.

 • Osprzęt stypizowany:
  – przepustnice ślizgowe i rolkowe profili zwartych,
  – przepustnice ślizgowe i rolkowe kształtowników,
  – wyprowadzenie ślizgowe i rolkowe profili zwartych,
  – walce skręcające,
  – wyprowadzenia ślizgowe kształtowników,
  – wyprowadzenia kształtowników IPE,
  – poziome rolki prowadzące,
  – belki i elementy mocujące.