Formiernia​

FORMOWANIE RĘCZNE

W masach samoutwardzalnych – proces furanowy no-bake z użyciem mieszarko-nasypywarek i masach bentonitowych wytwarzanych w mieszarkach krążnikowych, i pobocznicowych, a zagęszczanych przy użyciu ubijaków ręcznych

FORMOWANIE MASZYNOWE

W masach bentonitowych zagęszczanych przy użyciu formierek typu FKT-108 i FKT-148