Koła jezdne i zestawy kołowe​

Produkujemy koła jezdne do suwnic, żurawi, wózków itp. Stypizowane wg PN, DIN oraz niestypizowane wg dokumentacji własnej i zamawiającego o średnicach od 200 do 1000 mm.

Koła wykonywane są z staliwa węglowego i stopowego wg PN, DIN, ASTM oraz z staliwa niskostopowego manganowego ze specjalną obróbką cieplną (sorbityzowanie) zapewniającą wysoką twardość powierzchni bieżni.

  • Koła jezdne osadzone na wałach i osiach (BKa, BKk i KZo)
  • Koła jezdne na łożyskach tocznych napędzane (BKh) i nienapędzane (BKk)symetryczne i niesymetryczne
  • Koła jezdne na łożyskach ślizgowych napędzane (BKd, Knp) i nienapędzane (BKf)
  • Koła jezdne z obrzeżami napędzane (BKh)