Projekty z funduszy Unii Europejskiej

„Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii odlewanych monoblokowych elementów rozjazdów kolejowych o podwyższonych właściwościach użytkowych, ze staliwa manganowego”

Nr umowy: 

POIR.01.01.01-00-0060/21

Cel projektu: 

opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania odlewów monobloku krzyżownicy ze staliwa manganowego o podwyższonych właściwościach użytkowych sprowadzających się do zwiększenia udarności, zmniejszenia rozrzutu twardości przy zachowaniu wymaganego jej zakresu tj. od 160 do 260 HB oraz wyeliminowania pękania w procesie łączenia odlewu z szyną w technologii zgrzewania z przekładką ze stali chromowoniklowej.

Zadania:

  1. Opracowanie technologii przygotowania ciekłego metalu, w tym: procesu prowadzenia wytopu oraz podwyższenie czystości metalurgicznej poprzez zastosowanie obróbki pozapiecowej kąpieli metalowej i optymalizację jej parametrów.
  2. Opracowanie optymalnych warunków procesu wytwarzania form dedykowanych docelowym odlewom w oparciu o technologię ALPHA SET z osnową z piasku chromitowego.
  3. Opracowanie optymalnych parametrów obróbki cieplnej.
 
Grupa docelowa: 

branża nawierzchni szynowej, tj. firmy, które są podwykonawcami/dostawcami elementów (np. rozjazdów, układów torowych, podzespołów rozjazdowych) ramach robót zamówionych przez zarządcę infrastruktury kolejowej (np. PKP PLK) obejmujących swoim zakresem modernizację czy rozbudowę elementów nawierzchni szynowej.

 

Planowane efekty:

zdobycie zweryfikowanej w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania odlewów monobloku krzyżownicy (elementu rozjazdu kolejowego) ze staliwa manganowego o podwyższonych wł. użytkowych oraz odlewy monobloków krzyżownic o podwyższonych wł. użytkowych dedykowanych 3 rozmiarom rozjazdu kolejowego.

Wartość projektu: 

33 048 971,25 PLN

Kwota dofinansowania: 

14 163 530,69 PLN

Okres realizacji: 

01.05.2021 r. – 31.12.2023

Beneficjent: 

Huta Małapanew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością