KONTAKT​

Kontakt w sprawach związanych z COVID-19

BHP:
+48 512 422 789

KADRY:
+48 506 943 256

DYR. PRODUKCJI: 
+48 512 422 757

SZEF OCHRONY:
+48 512 422 894

Siedziba firmy

Huta Małapanew Sp. z o.o.
46-040 Ozimek
ul. Kolejowa 1

NIP: 991-02-17-818,
REGON: 532181892

Sekretariat
tel. +48 77 401 85 10
fax +48 77 401 85 15

sekretariat@malapanew.pl

Centrala telefoniczna
tel. +48 77 401 85 00

Zarząd spółki

Wojciech Krajewski

Prezes Zarządu

Jarosław Gronowski

Wice Prezes Zarządu

Biuro handlowe

Piotr Rasała

Dyrektor ds Handlu i Logistyki

Bożena Nowak

Z-ca Dyrektora ds Handlu
branża górnicza, hutnicza

Andrzej Mucha

Z-ca Dyrektora ds Wdrożeń

Specjaliści ds Handlu:

Joachim Smyk

wszystkie branże + branża okrętownicza kraj i eksport

Jacek Gumiński​

armatura przemysłowa, koła jezdne, branża maszynowa i energetyczna

Alina Zielińska

branża kolejowa, cementowa oraz surowców mineralnych

Filip Kordek

Specjalista ds. Handlu

Artur Michalak

Specjalista ds. Handlu

Zaopatrzenie

Bogusław Czapkowski

Specjalista ds.Zaopatrzenia

Justyna Helfrycz

Specjalista ds.Zaopatrzenia

Milena Kaczmarczyk

Specjalista ds.Zaopatrzenia