Obróbka cieplna​

Oferujemy różne rodzaje obróbek cieplnych odlewów, konstrukcji spawanych, kół jezdnych i innych detali o masie max 10 Mg/szt. i masie całkowitej 5 – 30 Mg, które wykonujemy w piecach sterowanych komputerowo, wannach hartowniczych i na obrotniku do sorbityzacji. Dobieramy rodzaj obróbki cieplnej do wymaganych właściwości wytrzymałościowych.

Posiadane urządzenia do obróbki cieplnej i ich parametry

Lp. Rodzaj pieca i sposób sterowania Wymiary strefy roboczej
(s x d x w) [mm]
Rodzaj obróbki cieplnej Temp. Min /Max [oC]
Piece gazowe
1.
Piece grzewcze komorowe x 3
1200x3150x750
M, Mz, N, Os, Ow, Hp, H
500 /1100
2.
Piece grzewcze komorowe x 2 *)
1250x3200x1700
M, Mz, N, Mf, On, Os, Ow, H
100 /1100
3.
Piec grzewczy komorowy *)
2100x3500x1200
A, M, Mz, N, On, Os, Ow, Mf, H
100 /1100
4.
Piece żarzalne z wysuwanym trzonem x 2
2000x7200x1100
Mz, M, N, Mf, On, Os, Ow
350 /1000
5.
Piec żarzalne z wysuwanym trzonem x 2 *)
2050x7500x1100
Mz, M, N, Mf, On, Os, Ow, O, J
100 /1100
6.
Piec żarzalny z wysuwanym trzonem) *)
2000x5000x1250
A, M, Mz, N, On, Os, Ow, H
500 /1150
7.
Piec żarzalny z wysuwanym trzonem
2000x7200x1200
Mz ,M, N, Mf, Os, On, Ow
350 /1000
Urządzenia pozostałe
1.
Urządzenia pozostałe
1800x2600x1400
Mz, N, Os, On, Ow, O
100 /1050
2.
Obrotnik do sorbityzacji
Ø 1000
Hp
Woda max temp. 40
3.
Wanny hartownicze x 4
Ø 1500 x 1100
6500x2400x2100
4000x2400x5500
A, H
(odlewy o max masie 5000 kg
Woda max temp. 40
4.
Wanny hartownicze x 4
Ø 2000 x 2000
H
(odlewy o max masie 1500 kg)
Olej max temp. 60

*) sterowany komputerowo

Rodzaje oferowanych obróbek cieplnych 

Lp. Symbol Nazwa rodzaj obróbki cieplnej
1.
A
przesycanie
2.
H
hartowanie
3.
Hp
hartowanie powierzchniowe (sorbityzacja)
4.
N
wyżarzanie normalizujące
5.
J
wyżarzanie ujednorodniające
6.
M
wyżarzanie zmiękczające
7.
Mz
wyżarzanie zupełne
8.
Mr
wyżarzanie ferrytyzujące
9.
On
Odpuszczanie niskie
10.
Os
odpuszczanie średnie
11.
Ow
odpuszczanie wysokie
12.
O
odprężanie /wyżarzanie odprężające/
13.
T (H + Ow)
QT *)
ulepszanie cieplne (hartowanie + odpuszcza-nie wysokie)

*) T (H+Ow) – ulepszanie cieplne wg polskiej normy, QT – ulepszanie cieplne wg europejskiej normy*})